Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş. ve çalışanları olarak ulusal mevzuatlara uyar, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı içerisinde sürekli gelişmeyi hedef alırız.

Bu politika çerçevesinde;

► İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

► Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

► İş sahalarımızın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bu günden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

► Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasını,

► İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

► Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan “İSG Yönetim Sistemimizin” sürekliliğini sağlamayı,

İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

Call Now Button