Ana Sayfa Parkmetre

Parkmetre

Türkiye’de uzun yıllar boyunca otopark ve parkmetre sisteminin boşluklarını dolduran ve belli zaman dilimlerinde skandallarla medyaya yansıyan, yarı mafya görünümüne sahip insanlardan rızası olmadığı halde, cebren para tahsilatı yapan bir grup türemiştir. Böylesi bir grubun, ülkedeki otopark çalışanlarının algılanma biçimini bozduğu açık bir biçimde gözlemlenebilmektedir. Böylesi bir algılamanın ortadan kalkabilmesi için kurumsal olarak park hizmeti sağlayan firma yetkililerinin insan ilişkileri konusunda eğitilmeleri, davranış bozukluğu gözlenenlerin meslekten kesin bir biçimde uzaklaştırılmaları oldukça dikkat edilmesi gereken bir husustur. Çünkü, bu algının yıkılabilmesini sağlayacak yegâne çalışan, müşteriyle birebir iletişim halinde olan park görevlisidir. Bu tepeden gelen disiplinin aşağı kademeye yansımasıyla mümkün olabilecek bir durumdur.

Genel tüketici davranışı açısından incelenecek olursa, kişi verdiği nakdi miktarın karşılığını kesin bir biçimde almak ister. Burada karşımıza park çalışanları ve değnekçilerin kimliklerinin keskin bir biçimde ortaya konması durumu çıkmaktadır. Değnekçi, örnek vakası incelenecek olursa bunlar bağımsız bir düzende çalışan, hiçbir geleneksel ve kurumsal kurala bağlı olmadan insanları dönem dönem tehditle sindirmiş, emek hırsızları ve tekinsiz kişiler olarak görülebilir. Türkiye’de bu imajı destekleyecek yüzlerce vaka, haber ve çalışma gözler önüne serilebilir. Fakat çiçeği burnunda park çalışanlarının karşılaştıkları bu zor imajın düzelmesi için belli kurallar dahilinde, özellikle böylesi kötü bir imaja sahip bir hizmetin yerine geldikleri için müşterilerine özel bir ilgi ile yaklaşmaları beklenmektedir.  Özellikle kurum içindeki disiplini müşteriye hissettirebilmek buradaki en önemli hususların başında yer alır. Bu ise müşteriye birebir iletişim halinde olan park çalışanları sayesinde yürütülebilecek bir göstergedir. Basit bir örnek vermek gerekirse, müşteri o an için nakdi ödeme yaptığı kişinin üzerindeki üniformayı gözlemleyebilmektedir. Kurumun üst tabakasının tamamının bütün gün takım elbiseyle dolaşması durumunu müşteri gözlemleyemez. Aynı şekilde, bu kurumun çalışanlarının kötü muamelesine maruz kalmış bir müşteriyi daha sonraki süreçte yöneticilerin özrü pek de ilgilendirmez. Müşteri her zaman hizmet aldığı kişinin kendisine karşı gösterdiği saygılı davranışla kurumu değerlendirir. İşte ülkemizde henüz yaygınlaşmakta olan ve birçok eleştiriye maruz kalan park hizmetinin karşılaştığı en büyük problem de burada yatmaktadır.

Call Now Button