Vizyonumuz

Çağdaş, güvenilir, kaliteli iş hacmini ve hizmet hedefini çeşitlendiren; projeler üreten ve bu projeleri hayata geçirirken hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı ve çevre bilincine sahip bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz

Şirketimiz, 1986 yılında İl Özel İdaresi ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizin imarlı, sosyal ihtiyaçlara cevap verebilen, normal yaşam standartlarını sağlayan konut ve işyeri ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur. Adana iline, kişi ve kuruluşlara yönelik çarpık kentleşmeyi önleyici, halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükselterek, dar gelirlileri konut sahibi yapmak ve konut sektöründe düzenleyici rol üstlenerek; Belediye veya kendi arsaları üzerine katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, başta imar planına uygun, depreme dayanıklı, sağlıklı, ucuz belediye konutları ve iş yerleri yaparak satmaktır.

Call Now Button